Veľký brat a sestra - Veľkosť - Veľký brat a sestra