O spoločnosti

Spoločnosť:

LadBiX s.r.o. so sídlom Nové Košariská 2366, 900 42 Dunajská Lužná

je od roku 2021 je oficiálnym resellerom Maileg ApS na Slovensku

Výdajné miesto a predajňa:
Hračkárstvo PinguLand, Jazerná 2188, 900 41 Rovinka

IČO: 53 111 788
DIČ: 2121282537
IČ DPH:
SK2121282537
IBAN:
SK23 0900 0000 0051 7223 2134

Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vl.c.: 146237/B

Mail: info@minitoys.sk
Tel.č.: +421-903-665006